rozliczenie PIT

Jakie są konsekwencje złożenia zeznania PIT za 2023 po terminie i jak ich uniknąć?

Złożenie zeznania PIT po terminie może wiązać się z poważnymi, długoterminowymi konsekwencjami. W przypadkach, gdy opóźnienie spowodowane jest ryzykiem obniżenia podatku w związku z karą pozbawienia wolności, może wystąpić zarówno kara finansowa, jak i groźba pozbawienia wolności. Sprawdź, jakie masz możliwości uniknięcia kary i co zrobić, aby mieć pewność terminowej płatności do urzędu skarbowego. Jednym z podstawowych obowiązków podatnika jest terminowe opłacanie całości rachunku. Pomimo tego, że jest to czynność powtarzalna co roku, w napiętym harmonogramie codziennych zajęć możesz nie zauważyć ostatniego momentu na przygotowanie podatku. Niestety, Twój nadzór może zostać uznany za przestępstwo lub wykroczenie. Jeśli chcesz mieć spokój i przejąć obowiązki podatkowe, takie jak m.in.: terminowe i rzetelne rozliczanie deklaracji podatkowych, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów z Biura Rachunkowego „Bilans++”. Zapewniamy wszechstronną pomoc zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom niebędącym przedsiębiorcami.

Kiedy należy złożyć PIT za rok 2023?

Zanim zajmiemy się kwestią nieterminowego złożenia zeznania podatkowego, sprawdźmy najpierw, czy należy złożyć zeznanie podatkowe w terminie przypadającym na rok 2024. Pozytywnym aspektem reformy polskiego rozporządzenia jest ujednolicony termin składania najpopularniejszych zeznań podatkowych do urzędu skarbowego. Zmniejsza to prawdopodobieństwo przeoczenia ostatniego momentu, szczególnie w przypadku stosowania wielu rodzajów PIT.

Zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za rok 2023 należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku (wtorek).

Jaka kara grozi za złożenie zeznania PIT po wyznaczonym terminie?

 Najpoważniejsze konsekwencje związane ze złożeniem zeznania PIT po terminie mają charakter finansowy i karny. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Kodeksie karnym z 10 września 1999 r. Ostateczna kara opiera się na kwocie zaległego podatku, który należy zapłacić. Istnieją dwa potencjalne scenariusze: Przestępstwo skarbowe – ma miejsce wtedy, gdy łączna kwota zadłużenia podatkowego jest mniejsza niż 5-krotność minimalnego wynagrodzenia w momencie sporządzania podatku. W pierwszej połowie 2024 r. próg ten ma wynieść 21 210 zł, ale od 1 lipca wzrośnie do 21 500 zł. Karą za przestępstwo finansowe jest grzywna, której wysokość może określić urząd skarbowy (maksymalna kara nie może przekroczyć 5-krotności minimalnego wynagrodzenia) lub sąd (do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia). Przestępstwo skarbowe – masz do czynienia, gdy łączne zadłużenie podatkowe przekracza 5-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w momencie składania PIT. W tej sytuacji grozi Ci kara grzywny w wysokości od 10 do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 5. W poważnych przypadkach sankcje te można zastosować łącznie. Stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę i może być wyższa niż 400-krotność minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że ustalona wyrokiem sądu kara za przestępstwo finansowe w I półroczu 2024 roku może wynieść od 1 414 do 40 723 200. Odpowiedzialność karno-finansową ponosisz nie tylko za nieopłacenie w terminie należnego podatku do urzędu skarbowego, ale także za niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji PIT. Sankcje karne i finansowe, ze względu na swoją wagę, są najczęściej stosowanymi karami w kontekście załatwienia deklaracji PIT po wyznaczonym terminie. Nie są to jednak jedyne skutki, jakie należy wziąć pod uwagę w tej sytuacji. Naturalną konsekwencją niedotrzymania ustawowego terminu jest także naliczenie odsetek od zadłużenia podatkowego – do czasu całkowitej spłaty całej kwoty. Od 5 października 2024 r. oprocentowanie zadłużenia podatkowego wynosi 14,5% w skali roku. Ich spłata wynosi 200% podstawowego oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanego według zasad Narodowego Banku Polskiego, powiększonego o 2%. Liczba ta nie może być jednak niższa niż 8%. Zgłaszając PIT po terminie, tracisz także prawo do przekazania 1,5% podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a na zwrot nadpłaconego podatku będziesz musiał dłużej czekać, jeśli masz do jednego prawo. Twoje spóźnione rozliczenie z fiskusem może być także pretekstem do rozpoczęcia przez fiskusa kontroli.

 Jak uniknąć kary za złożenie zeznania PIT po wyznaczonym terminie?

 Czas reakcji ma w tym kontekście ogromne znaczenie. Trudno jednak odnieść skutek, nie wiedząc nawet o przedawnieniu ustawowego obowiązku zapłaty fiskusowi. Jeśli jednak pamiętasz o konieczności złożenia deklaracji PIT przed wezwaniem urzędu skarbowego, wykorzystaj koncepcję smutku czynnego. Aktywny żal pozwala poinformować urząd skarbowy lub organy celne o naruszeniu lub naruszeniu prawa podatkowego. Dzięki temu unikniesz kar finansowych, pamiętaj jednak, że oprócz samego wezwania musisz spełnić także wszystkie inne wymogi – w tym spłacić cały dług publicznoprawny. To powiadomienie nie jest zarejestrowane jako oficjalna dokumentacja, ale mimo to możesz pobrać przykładowy dokument rządowy ze strony internetowej – jest to możliwe tutaj. Reklamację podatkową możesz złożyć pisemnie, za pośrednictwem platformy e-Urząd Skarbowy lub wygłosić ją przed kancelarią. Wiadomość powinna zawierać: Twoja informacja, szczegółowe dane adresata, np. dyrektor właściwego urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego, opis popełnionego przestępstwa; Okoliczności czynu, Dane osób fizycznych powiązane z opisanym zachowaniem przestępczym, doprecyzowanie, czy czyn zabroniony został skorygowany, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, konieczne jest wskazanie np. daty i sposobu jego ustosunkowania. wymaganie określonego terminu złożenia deklaracji PIT. Nie możesz wykorzystać czynnego żalu w sytuacji, gdy prowadzisz postępowanie i chcesz z niego skorzystać, jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy fiskus udokumentował już popełniony przez Ciebie czyn zabroniony. Jeszcze bardziej fundamentalnie, aktywne odpuszczenie nie powiedzie się, jeśli zorganizowałeś kolektyw w celu popełnienia przestępstwa lub namówiłeś inną osobę do popełnienia czynu zabronionego.

Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo złożenia zeznania PIT po terminie?

 Korzystne jest połączenie ostatecznego terminu składania najpopularniejszych deklaracji PIT. Mimo to część podatników w dalszym ciągu ma trudności z wywiązaniem się z tego obowiązku. Jedną z najprostszych metod terminowej spłaty zadłużenia podatkowego jest korzystanie z przypomnień kalendarzowych. Pod koniec kwietnia temat ten jest również powszechnie poruszany w mediach, co nakieruje Państwa na odpowiednie informacje. Jeśli przypomniałeś sobie o konieczności opłacenia zeznania podatkowego z opóźnieniem, możesz to zrobić online, korzystając z platformy e-Deklaracje lub serwisu Twój e-PIT, które znajdują się w serwisie e-Urząd Skarbowy. Podmioty komercyjne mogą korzystać z innego oprogramowania podatkowego. Wybierając usługę rządową Twój e-PIT, będziesz mieć dostęp do gotowych deklaracji PIT-28, PIT-37 i PIT-38, które powstają w oparciu o dane gromadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). W tym roku Ministerstwo Finansów przekazało środki przedsiębiorcom i zapowiedziało, że przekaże także wcześniej sporządzoną deklarację PIT-36. Jeśli chcesz terminowo płacić podatki, a także mieć pewność, że Twoje zeznania podatkowe są przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami, zastanów się nad przygotowaniem podatków przez zawodowych księgowych. Pomimo tego, że biura rachunkowe obsługują przede wszystkim przedsiębiorców, często obsługują także osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją i kontaktu z nami.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *